• 4 Mayıs 2014
  • Resmi Evraklar için yorumlar kapalı

Resmi Evraklar

GÖKÇESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapı Kullanım izin Belgesi 

 

 

 

 

 

 

 

1- Dilekçe
2-  Onaylı İnşaat Ruhsatı
3-  Tapu
4-  SGK ‘dan İlişiksiz Belgesi (Borcu Yoktur )|
5-  Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)
6.  İnşaatında var ise sığınak,asansör ve yangın tesisat raporları
7-  Cins Değişikliği Yazısı
8-  İş Bitirme Tutanağı 

 

 

Çap 

 

 

1- Dilekçe
2- Tapu Fotokopisi,
3- Harç Makbuzu
4- Aplikasyon Krokisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuşat Ruhsat işleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Kimlik Fotokopisi,
2- ÇTV Kaydı,
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4-  1 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi,
6- Kira Kontratı Fotokopisi,
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)
10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
11- İtfaiye Raporu 

 

Cenaze, Defin 

 

1- Doktor Raporu, 2- Nüfus Kâğıdı, 3- Ölüm Belgesi. 

 

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)   Yapılmamaktadır. 

 

 

 

 

Nikâh işlemleri 

 

 

 

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Nüfus Kayıt Örneği,
3- Evlenme Beyannamesi,
4- Fotoğraf,
5- Sağlık Raporu,
6- İzin Belgesi. 
Yaz spor okulları   

 

 

 

 

 

İhale işlemleri 

 

 

 

 

 

İş Bitirme Belgesi/ Adres Beyanı/ Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi/İmza Sirküleri/Ticaret Sicil Gazetesi/Teklif Mektubu/ Geçici teminat /İhale Dokümanı Alındı Belgesi/ Yerli İstekli Belgesi/ İş Deneyim Belgesi/TSE Belgesi/ SGK İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu yoktur Belgesi/ Vergi Borcu Yoktur Yazısı 

 

Gelir tahsili işlemleri 

 

Emlak Bildirimi ÇTV Bildirimi İlan ve Reklam Bildirimi 
10 

 

 

Giderlerin ödenmesi 

 

 

1-Fatura
2-Teklif Mektubu
3-Vergi Borcu yoktur Yazısı
4-Hesap Numarası 
11  Ölçü ve ayar işleri   
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 

 

 

 

 

 

 

 

1-Dilekçe
2-Vergi Levhası
3-Sicil Kaydı
4-Vaziyet Planı
5-Kira Kontratı
6-Yapı Kullanma İzin Belgesi
7-İş Akım Şeması
8- İtfaiye Raporu
9- Sorumlu Müdür Sözleşmesi
10-Beyanname
11-İmza Sirküleri
12-Sözleşme
13-Sağlık Raporu 
13 

 

Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi 
14  Gıda Sicil Belgesi 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnşaat Ruhsatı 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-Dilekçe
2-Tapu
3-Çap
4-İmar Durumu
5-Röperli Kroki (Aplikasyon Krokisi)
6-Kotlu Kroki
7-Zemin Etüd Raporu (oda onaylı)ü
8-Uygulama Projeleri (Oda Onaylı)
Mimari Projeler
Statik Projeler
Elektrik Projeleri
Tesisat Projeleri
9-Proje Müelliflik Belgesi
10-Yapının Denetimini üstlenen kuruluş veya kişilerin vereceği taahhütname

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri         : Gökçesu Belediye Başkanlığı
İsim                                  : Atilla ATEŞ
Unvan                              : Belediye Başkanı
Adres                               : Hürriyet Mh.Cumhuriyet Cd. No: 32 Gökçesu/Mengen/BOLU
Tel                                     : 0 374 376 50 14
Faks                                  : 0 374 376 53 65
E-Posta                            : gokcesubelediyesi@gmail.com

 

İkinci Müracaat Yeri   : Gökçesu Belediye Başkanlığı
İsim                                  : Ahmet YANKOVAN
Unvan                              : İnşaat Teknikeri
Adres                               : Hürriyet Mh.Cumhuriyet Cd. Mengen/BOLU
Tel                                     : 0 374 376 50 14
Faks                                  : 0 374 376 53 65
E-Posta                            : gokcesubelediyesi@gmail.com