• 4 Mayıs 2014
  • Gökçesu ve Tarihi için yorumlar kapalı

Gökçesu ve Tarihi

Bolu ilinin 50 km doğusunda. Mengen ilçesinin 11 km. batısında bulunan Gökçesu’nun tarihi milattan önceki devirlere kadar uzanmaktadır. Yöre Bithyma   krallığından Romanlılara M.Ö. 73 yılında geçmiş daha sonra da Bizanslılar bölgeye hâkim olmuşlardır. Gökçesu yöresi, 1359 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır.

          Cumhuriyet dönemlerinde yapılan idari teşkilatlanma sonucu 1 Ocak 1948’de 5071 sayılı kanunla Mengen ilçe olmuş, Gökçesu nahiyesi Mengen’e bağlı bucak haline getirilmiştir. Son nahiye müdürünün emekli olmasıyla nahiyelerin statüleri kaldırıldığı için 1982’de Gökçesu köyü olarak anılmaya başlanmıştır. Nüfusun hızla artması sonucu Bakanlar Kurulu kararıyla 1991 yılında Belediye olma karan alınmış ve 1992 yılının Haziran ayında seçim yapılarak Belediye teşkilatı kurulmuştur.