• 27 Şubat 2018
  • Sınav İlanı için yorumlar kapalı

Sınav İlanı

01.01.2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesi İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Geçici 23 ve 24 üncü maddeleri uygulanması Dair Usul ve Esaslarına dair Tebliği Kapsamında 23.02.2018 tarih ve saat 14:00’te toplanan belediye hizmet binasında toplandı. Sınav Kurulu tarafından alınan karara göre yapılacak sınavın sadece yazılı sınav ve sınavın 50 sorudan (30 Ulaşım-10 Genel Yetenek-10 Genel Kültür) oluşmasına karar verildi. Söz konusu sınav 08.03.2018 tarih ve saat 14:00’te belediye hizmet binasında yapılacaktır. Hak sahiplerine ayrıca tebliğ yapılmayacak olup, tebliğ niteliğindedir. İlanen Duyurulur.