• 2 Şubat 2018
  • Kamu kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kararnameye eklenen geçici 24.madde hükümlerince hak sahipliğine ilişkin tebliğdir. için yorumlar kapalı

Kamu kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kararnameye eklenen geçici 24.madde hükümlerince hak sahipliğine ilişkin tebliğdir.

01.01.2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesi İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Geçici 23 ve 24 üncü maddeleri uygulanması Dair Usul ve Esaslarına dair tebliğinin 8. Maddesine göre oluşturulan Belediye Tespit Komisyonu; 01.02.2018 tarih ve saat 14.00 de belediyemiz toplantı salonunda Belediye Başkanı Vekili Aydın SELAM Başkanlığında, Valilik Görevlisi Mengen Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürü Gültekin ÇETİNKAYA ve Belediye Yazı İşleri Müdür Vekili Hasret AKSAKAL olmak üzere üç kişi ile eksiksiz olarak toplanan komisyonun hak sahipliğine ilişkin duyurusu aşağıda ki gibidir.
Hak sahipliğinin duyurulması aşamasında komisyon kararının bir suretinin belediye internet sitesinde ve ilan panosuna asılarak 02.02.2018 tarihinden itibaren tebliğin yapılmasına komisyon üyelerince karar verilmiş olup hak sahibine ayrıca tebliğ yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Komisyon kararına itirazlar Gökçesu Belediye Başkanlığı İtiraz Komisyonuna iletilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacak olup 02.02.2018-08.02.2018 tarihleri aralığında olup 5 iş günüdür.

Sıra no Ad Soyad TC NO Başvuru Durumu
1 Muhammet KART 23,,,,,,,,,,,,,,,,,40 KABUL